Förbehandling – Zinkmanganfosfatering

Zinkmanganfosfatering krävs i dag inom fordonsindustrin för i stort sett alla lackerade plåt- och gjutgodsdetaljer. Denna kemiska förbehandlingsprocess lägger grunden för en mycket bra vidhäftning av färgen, ett effektivt korrosionsskydd och därmed lång livslängd för den lackerade detaljen.

Vi har lagt stor vikt vid en noggrann skötsel av hela förbehandlingsprocessen, både förebyggande underhåll och styrning av alla processparametrar.

Förbehandlingsprocessen är högt automatiserad med doserpumpar, som styrs av mätinstrument.

Hela processen analyseras och dokumenteras kontinuerligt.

Zinkmanganfosfatering 9 steg

  • Alkalisk avfettning
  • Sköljning
  • Sköljning
  • Aktivering
  • Zinkmanganfosfatering
  • Sköljning
  • Sköljning
  • Passivering
  • Sköljning med avjoniserat vatten
1-klar
Rulla till toppen