Grundmålning – ED lackering

Katodisk elektrodopplackering är en avancerad målningsmetod vid grundmålning. De största fördelarna med elektrodopplackering är ett mycket bra korrosionsskydd i förhållande till skikttjockleken, mycket bra inträngning i balkar och hålrum samt jämna skikt och hög finish. Processen är i princip ett slutet system och ger därför inga färgförluster. Den är dessutom vattenbaserad och ger inga utsläpp av lösningsmedel. Dessa egenskaper ger  elektrodoppmålning kvalitetsmässiga, ekonomiska och miljömässiga fördelar.

Tack vare den höga finishen och det goda korrosionsskyddet kan ED-lack även användas som enskiktslack utan efterföljande täckfärg. Detta gäller appliceringar med begränsad utsatthet för korrosion.

3-klar
Rulla till toppen